<img src="http://deloitte.122.2o7.net/b/ss/deloittecomnewplatformprod/1/H.24.4--NS/0" height="1" width="1" border="0" alt="" /> Beregning af regeringens skattereform 2012 | Deloitte

Hvis du allerede ved, hvad
skattereformen vil betyde for dig,
så er denne hjemmeside håbløst
uinteressant

Deloitte dot Read more Læs mere

Skattereformen

Regeringen har nu præsenteret
noget af skattereformen i lovforslag i Folketinget. Hvad betyder det for dig og for virksomhederne? Det belyser vi på denne side om skattereformen 2012.

Beregneren

Deloitte har udarbejdet en beregner, som giver dig overblik over, hvad regeringens skattereform 2012
betyder for dig.

Beregneren er opdateret efter, den endelige aftale blev indgået.

Gratis seminarer

Deloittes team af skattespecialister fortæller om nogle af de vigtigste elementer i den nye reform, og
hvad det betyder for dig og for virksomheder. Deltagelse er gratis. Tilmeld dig der i landet,
hvor det passer dig bedst.

Ekspertpanel

Deloitte har sat et team af skatte- specialister, som omtaler forslagene
til skattereformen, efterhånden som de bliver lagt frem.

God fornøjelse.

Beregn skattereformens følger

2012 2013 2014 2017 2022
Lønindtægt
Pensionsindtægt
Renteindtægter
Renteudgifter -
Fagforening, a-kassebidrag og befordring -
Skat og AM-bidrag
Indkomst efter skat og AM-bidrag (kun løn og pension)
Det betyder skattereformen for dig
Mulig reduktion af børnefamilieydelse fra 2014 (pr. barn - højeste ydelse)

Kommentarer til beregninger

Beregningen er baseret på skatte- og kommunesatser for 2012, gældende skatteregler og sats for børnefamilieydelser og "Danmark i arbejde - skattereform 2012" med tilhørende lovforslag af 14. august 2012. Beregningerne kan kun udføres for enlige, men tager ikke højde for skattemæssige forhold hos ægtefæller. Har du både lønindtægt og pensionsindtægt, skal du vælge "lønmodtager" som beskæftigelse.

Der beregnes alene på de anførte indkomstforhold, og der kan således være indkomstforhold, der gør, at effekten bliver anderledes. Der er beregnes udligningsskat af indtastet pensionsindtægt - indvalidepension og kapitalpension er ikke omfattet af udligningsskatten. Ejendomsværdiskat er ikke inkluderet.

Aftale om Finanslovens 2013 medfører nedsættelse af personfradrag med 900 kroner, stigning af bundskat med 0,19% og forhøjelse af skrå skatteloft til 51,7% og vil påvirke alle indkomstgrupper. Ændringerne er ikke indarbejdet i beregningerne.

Skattespecialisterne siger at...

Deloitte har sat et team af skatte- specialister, som omtaler udvalgte dele af skattereformen. Hvad betyder det for dig og for virksomhederne?

Hold dig ajour med udviklingen i skattereformen.

Se flere nyheder om skattereformen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se slides fra vores events i hele landet, august 2012

Richardt Tabori Kraft
Richardt Tabori Kraft
Niels Sonne
Disclaimer

© 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited CVR-nr.: 33 96 35 56

Disclaimer

Oplysningerne på denne hjemmeside gøres tilgængelige i generelt oplysningsøjemed. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab eller associerede selskaber og virksomheder (herefter samlet benævnt "Deloitte") yder ikke herved revisionsmæssig, skattemæssig, juridisk eller anden rådgivning.

Brugere af hjemmesiden opfordres til at henvende sig til en revisor eller anden rådgiver hos Deloitte med kendskab til brugerens branche med henblik på konkret rådgivning, forinden der foretages dispositioner på grundlag af information på hjemmesiden. Deloitte fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejlagtige eller mangelfulde oplysninger på hjemmesiden eller fejl i tilknyttede tjenesteydelser.

Brugen af denne hjemmeside og tilknyttede tjenesteydelser er for egen risiko og brugeren påtager sig det fulde ansvar samt risikoen for tab som følge af brugen.